Om oss

 

MARINKOMPETENS.SE
Skärgårdsliv, utbildning och kompetens.

Vi tillgodoser kravet på utbildning och säkerhetsmedvetenhet inom båtsporten.
Inom en snar framtid kommer det enligt regerings direktiv att införas krav på
obligatoriskt körkort till sjöss. Vi kan därför i god tid erbjuda möjligheten att vara
väl förberedd inför detta.

Våra lärare och instruktörer är verksamma eller har sin bakgrund inom Marinen,
Svenska Sjöräddningssällskapet, yrkessjöfarten m fl och som med stort kunnande
samt grundmurat säkerhetstänkande och ansvar för den enskilde genomför utbild-
ningen med stor pedagogisk kompetens.

VÄLKOMMEN OMBORD!