VHF-certifikat

VHF-systemet är avsett för sjöfarten och fungerar över hela världen där såväl fartyg som landstationer lyssnar på trafikkanaler och den internationella nödkanalen. Systemet bidrar till ökad säkerhet och att liv kan räddas vid en uppkommen nödsituation.

Idag fungerar mobiltelefonen utmärkt i delar av våra skärgårdsområden. Men när det gäller kommunikation mellan fartyg och till sjäddningsenheter, eller då mobiltelefonen är utanför sitt täckningsområde, eller då mobiltelefonens batteri tagit slut, är VHF överlägset. För att du skall få använda en VHF-station måste du ha ett begränsat radiotelefonicertifikat.

Du kan också via en kustradiostation använda systemet till att beställa samtal till abonnenter såväl i det fasta telenätet som hos mobiltelefonoperatörer.

Utbildningen genomförs under två kvällar á 3 tim och uppfyller kraven enligt Post- & Telestyrelsens fordringar. Examination efter genomgången utbildning.

Tid: Torsdagar kl 19-22, start vecka 35

Plats: Västerhaninge

Pris: 1 400:-

Kostnad för studiemateriel och examination tillkommer. Examinationsavgift 300:-.

Anmälan senast den sista varje månad