Säkerhet ombord

Kursen leder till en större förståelse för de faktorer som är grundläggande för säkerheten ombord på en fritidsbåt. Vi går igenom personlig säkerhet, brandorsaker och brandskydd, hypotermi, akutsjukvård, nödsituationer, pyroteknik, MOB (Man Over Board), bogserteknik samt tekniska installationer m m.

Kursen består av såväl teoretiska som praktiska genomgångar och genomförs därför på olika platser, både till lands och till sjöss.

Inga förkunskaper krävs men viss båtvana är till fördel.

Plats: Västerhaninge

Tid: 2 dagar

Pris: 2 400:-

Anmälan senast den 20 augusti.