Manövrering

Ett av de svåraste momenten i handhavandet av en fritidsbåt är då du skall angöra eller avgå från hamn, i synnerhet vid hård vind, krabb sjö, begränsade manöverutrymmen eller olika former av framdrivningssystem som komplicerar tillvaron. Lär dig hur du skall hantera de flesta förekommande situationer utifrån det system och den utrustning som finns på din båt. Det ger både trygghet för dig själv och ett förtroendefullt intryck på din besättning och som skapar ett lugn och harmoni ombord. På så vis kan onödiga misstag i största möjliga mån undvikas. Att tryggt kunna hantera sin båt i olika situationer och under olika förhållanden är grunden till ett lyckat sjöliv.

Tid: 4 timmar dagtid

Max antal deltagare inkl instruktör = enligt båtens CE-godkännande.

Pris: 1 200:-/deltagare

Anmälan senast 14 dagar före genomförande