Brandskydd för sjöfarare

Brand ombord är nog det värsta och mest förödande som kan hända under livet till sjöss. Ofta slutar det i totalförlust av båten och med svåra personella skador eller dödsfall som följd. Det är av största vikt att förstå brandrisker och uppkomsten av brand, hur man förebygger och/eller hanterar uppkommen brand ombord, säkerhets- och släckutrustning samt larm- och räddningsrutiner m m.

Kursen genomförs under ca 5 timmar med brandteori och en praktisk demonstration av hur olika bränslen och brandfarliga material påverkar förutsättningarna samt en övning där alla deltagare har möjlighet att själva pröva olika släcktekniker.

Kurstid:  En dag under tiden 1/9 – 31/11

Plats: Västerhaninge

Pris: 1 200:-

Klädsel: Oömma kläder

Anmälan senast den 20 augusti